Digitalisering voor alle ziekenhuizen

25 september 2017

Een oplopend tekort aan gekwalificeerde werknemers, veranderende zorgvraag, vergrijzing en toenemende druk vanuit langdurige zorg en last but not least: dalende resultaten bij groeiende omzet. ‘We zullen de ziekenhuiszorg anders en slimmer moeten gaan organiseren’, aldus de voorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Yvonne van Rooy.

Eerder al wees de NVZ op de cruciale rol van ICT en digitalisering voor de (nabije) toekomst van de ziekenhuizen. Nu in Den Haag gesteggeld wordt over premies en eigen risico’s trekt de branchevereniging weer nadrukkelijk aan de bel: ziekenhuizen moeten de komende jaren flink in ICT investeren om de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg aan te kunnen!

Thuisbehandelingen

Een veel genoemd voorbeeld van deze gewenste digitalisering is het leveren van ziekenhuiszorg in de thuissituatie. Diverse ziekenhuizen brengen dit al in de praktijk, zoals met nierdialyses (hemodialyse), controle bij risicozwangerschappen, chemotherapie en infuustherapieën. Dit zijn nu nog losse initiatieven, maar uit onderzoek blijkt dat over tien jaar ongeveer de helft van de ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis kan worden gegeven. De NVZ is blij met deze ontwikkelingen: ‘Innovatieve thuisbehandelingen zijn noodzakelijk om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden. Daarnaast is het niet alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt’. Ook de Patiëntenfederatie Nederland juicht thuisbehandelingen toe: ‘Als je goed kunt uitleggen dat mensen thuis beter genezen, dan zullen weinig mensen kiezen voor het ziekenhuis.’

Alle lichten op groen, doen dus! Maar dan komt de aap uit de mouw: de financiering. Want ondanks dat de totale omzet in de sector stijgt nemen de kosten nog harder toe. Denk aan de duurdere medicijnen en steeds hogere personeelskosten. Het gevolg? Er blijft onderaan de streep steeds minder over om te investeren in digitale innovaties. Aan de ziekenhuizen zelf ligt dat niet, zij houden zich goed aan de afspraken om de zorgkosten te beheersen. Tegelijkertijd liggen de financiële resultaten wel op het laagste niveau in zeven jaar.

In de hand houden

Van Rooy: ‘De NVZ blijft eraan werken om de zorg steeds slimmer te organiseren, maar dat gaat alleen als we ruimte krijgen om te investeren in nieuwe ontwikkelingen.’ En dan wordt er automatisch naar Den Haag gekeken. Waar volgens VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra de voornaamste uitdaging ook de komende jaren weer bestaat uit het ‘in de hand houden van de zorgkosten’.

Gelukkig kunnen wij die ruimte wel geven, met Digit-all. Lees over onze praktijkvoorbeelden en profiteer van de mogelijkheden, we kunnen u er alles over vertellen en doen dat heel graag!

Deel: