Over Gemlease

Een gezonde, duurzame en veilige leef- en werkomgeving.

Voor iedereen. Dat is wat we samen met u willen en kunnen regelen. Door te helpen uw organisatie zo in te richten dat u optimaal gebruik kunt maken van alle digitale mogelijkheden die zich in razend tempo blijven ontwikkelen.Zonder te investeren, maar juist door te innoveren. Het kan echt, met de dienstverlening van Gemlease: Digit-all!

Gemlease regelt en helpt met Digit-all, een cyclus van duurzame ondersteuning door advies, financiering, inkoop, opslag, personalisatie, levering, installatie en uiteindelijk afvoer en verantwoorde recycling. In afzonderlijke delen of helemaal van begin tot eind, maar altijd precies wat u nodig heeft. Zodat u zich alleen nog maar bezig hoeft te houden met de resultaten die behaald worden met digitale innovaties: denk daarbij aan alle mogelijke onderdelen van de Smart City zoals slim licht in openbare ruimtes, snelle doorstroming van drukke verkeersstromen en veilige en betrouwbare (communicatie)netwerken. Maar bijvoorbeeld ook aan de positieve effecten op belangrijke taken en verantwoordelijkheden zoals IT, communicatie, audiovisuele middelen en veiligheid.

En uw organisatie? Daar wordt op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze gewerkt aan die gezonde, veilige omgeving voor iedereen! Zonder investeringen, zonder onderhoud.

Samen doelen halen

Voor de gemeente Zaanstad is het van het grootste belang ‘de klant’ altijd centraal te stellen. Dat doen ze door ook hun eigen medewerkers optimaal te faciliteren.
Met de nieuwste hardware en telefonie en nieuwe werkplekconcepten op basis van ‘desktop virtualisatie’.

Door de huidige trend van decentralisatie neemt de belasting voor gemeenten alleen maar toe. Denk alleen maar aan de gevolgen van de ontwikkelingen binnen het sociale domein (3D’s). Het takenpakket wordt groter, terwijl de kosten omlaag moeten. Dit zorgt voor een financiële spagaat. De gemeente Sittard-Geleen zet daarom vol in op samenwerking in het Shared Service Center Zuid-Limburg om kosten te besparen en efficiënter te werken. Logisch gevolg hiervan is bestaande werkwijzen loslaten en oude structuren verlaten…

In deze voorbeelden speelt de dienstverlening van Gemlease een belangrijke rol. In sommige gevallen heel specifiek, in andere juist weer heel compleet.
Maar altijd vanuit het vertrekpunt te helpen met het verwezenlijken van de verschillende doelstellingen.

Doe mee!

Uw collega-gemeenten en –organisaties, het zijn ook onze referenten. Lees alles over hun ervaringen, over de uitgevoerde en nog lopende projecten. En laat het ons ook weten als u meer informatie wilt ontvangen over deze bijzondere en uitgebreide mogelijkheden. Maar we horen het ook heel graag als u zélf sprekende voorbeelden, eigen ervaringen of innoverende ideeën heeft. Kortom, doe mee!