Gemeenten raken steeds meer overtuigd van het belang ‘gebruik’ boven ‘bezit’

19 december 2017

Het 20-jarig jubileum rondom de samenwerking tussen BNG Bank en Gemlease is een goede aanleiding voor een interview met twee betrokkenen vanaf het (bijna) eerste uur. Aan tafel schuiven Jan van der Linden, manager Publieke Sector en Bob Schrama, senior manager Public Finance, Transport, Logistiek en Milieu namens BNG Bank aan. Beiden kunnen zich de beginjaren nog levendig herinneren. Van mooie gesprekken met tal van gemeenten uit alle windstreken uit het land en de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot supersaaie middaglange tekensessies met stapelshoge leasecontracten. Die door een heel comité stuk voor stuk ondertekend moesten worden.

De beginjaren

Dit laatste is iets waar Bob Schrama zonder veel spijt op terugkijkt. ‘Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel ten goede veranderd’. Daar waar de samenwerking eerst veel druk legde op de interne organisatie van BNG Bank, is er nu sprake van een geoliede samenwerking tussen Gemlease en BNG Bank.
Jan van der Linden licht toe hoe het er medio jaren ’90 aan toe ging. “Het begon allemaal met het ‘computerpark’ van de gemeenten. Lease was ‘not done’ en pc’s waren nog dermate onbekend dat iedereen die er een bezat, ook direct als systeembeheerder en alwetend werd beschouwd. We praten over de tijd dat we ons serieus afvroegen waarom een laptop 20 Mb geheugen bezat en hoe we dat in vredesnaam ooit vol zouden krijgen. Nu zijn dat slechts een paar documenten.”

Stichting Gemlease opgericht

Toch begonnen managers vanuit BNG Bank zoals Van der Linden met hun klanten, gemeenten, langzaam maar gestaag steeds vaker te praten over de voordelen die lease heeft; restwaarde van ICT apparatuur en ontzorgen. Voor VNG en BNG Bank genoeg reden om per 30-12-1997 officieel te starten met de stichting Gemlease. Men zag daarbij in Econocom de perfecte partner vanwege hun volledige merk- en leveranciersonafhankelijkheid. Een belangrijke motivatie richting de lokale overheden om voor Gemlease te kiezen. Zo bleef (en blijft) elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de apparatuurkeuze en kan men ook meerdere merken en/of leveranciers behouden.

Ieder zijn eigen specialisme

In de afgelopen twintig jaar tijd is er veel veranderd. Dat weet iedereen, maar bewust even gaan zitten en terugkijkend, blijkt dat nog maar eens te meer. Er kwam eind jaren negentig en daarna steeds meer ICT en daarmee vraag naar financiering bij lokale overheden. Gemeenten wilden ontzorgd worden. Het besef kwam dat ICT dermate belangrijk werd dat het gewoon ‘altijd moet werken’. Met de welbekende druk op de knop en up to date graag! De dienstverlening aan burgers en bedrijven staat centraal.

Inmiddels zijn de stapels contracten die in drievoud ondertekend moesten werden vervangen door bulkfinancieringen die eens per half jaar doorgenomen worden. En is het gehele assetmanagement door Gemlease overgenomen waar ze over dergelijke specialisten beschikken. Dit maakt het een stuk efficiënter en effectiever voor alle partijen. Een steeds uitgebreider productenpakket met diverse arrangementen is het resultaat.

Nieuwe taken voor lokale overheden

In 1999 versterkte Schrama vanuit de ABN AMRO bank de BNG Bank-geledingen. Ook hij ziet de ontwikkelingen en is blij met de arrangementen die momenteel aangeboden kunnen worden. Verschuivingen in de aandachtsgebieden van gemeenten zoals bijv. de WMO zorgen voor nieuwe werkzaamheden én uitgaven van gemeenten. Door te kiezen voor een kwalitatief goede serviceprovider en de financieringsconstructies van Gemlease worden gemeenten optimaal ondersteund. ‘Ik ben blij dat we bij de WMO voor kwaliteit hebben gekozen voor de wat duurdere items uit deze wet zoals bijv. trapliften, rolstoelen e.d. Dit wordt ook zeker gezien door gemeenten en men ziet nu ook dat niet alleen de prijs heilig is bij de inzet van deze middelen’. Bij voorkeur ziet hij in de toekomst één of enkele serviceproviders die voor deze middelen uit één grote, gecentraliseerde voorraad kunnen putten. Zodat iedereen dezelfde kwaliteit WMO-middelen geleverd krijgt. Tegen een goede prijs, met alles op en top geregeld. Via Gemlease worden gemeenten optimaal ondersteund bij hun taken binnen onder meer de WMO.

Digitale transitie

De digitale transformatie heeft Gemlease een transitie laten doormaken van sec de leasemaatschappij van de NV Bank Nederlandse Gemeenten naar een volwaardige partner voor digitalisering voor de overheid. Daarbij staat gebruik in plaats van bezit centraal. De vier segmenten die centraal staan zijn slim licht, mobiliteit, Cloud en IT middelen. De dienst Digit-all van Gemlease bestaat uit een modulaire cyclus van duurzame ondersteuning. In afzonderlijke delen of helemaal van begin tot eind, maar altijd precies wat een publieke instelling nodig heeft.

Van bezit naar gebruik

Schrama: ‘Er kunnen steeds meer zaken gefinancierd worden. Gemeenten raken ook steeds meer overtuigd van het belang van gebruik boven bezit. En er zijn vaak steeds grotere bedragen mee gemoeid. Voor veel gemeenten betekent lease een snellere én goedkopere optie dan koop. Bij financiering speelt veel meer dan alleen maar het rentetarief. Zo zijn besparingen mogelijk op het gebied van personeelskosten, huisvesting, materieel, etc. Wordt dat allemaal in de overwegingen meegenomen, dan is een gemeente snel overtuigd van de voordelen.

Pro-actief partnership

De uitspraak ‘als er een chip in zit, dan kun je het leasen’ is niet helemaal juist, maar toch. Er zit zeker een kern van waarheid in. Ten slotte begon het succes van de stichting Gemlease met leaseconstructies voor de ICT bij gemeenten. Inmiddels praten we over Gemlease als gezamenlijke entiteit en gaat het om digitale transformatie, duurzaamheidsthema’s zoals energietransitie etc.. Bij BNG Bank ligt de nadruk de komende jaren op de verduurzaming van de samenleving, en dan met name op de energietransitie. Samen met de gemeenten en Gemlease is dit een prachtige gezamenlijke opdracht. Zoals Schrama het verwoordt: ‘het is bijzonder prettig samen met Gemlease zo’n pro-actief partnership te hebben. Ik ben blij dat het in 20 jaar zo is uitgegroeid en verwacht niets minder voor de komende 20 jaar.’

www.bngbank.nl

Deel: