Er is geen tijd te verliezen

6 april 2018

Biogas, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie, warmte-terugwinunits, bufferkelders, zonnecollectoren, slimme isolatietechnieken, geïntegreerde GBS-systemen, warmtepompen of vraag gestuurde ventilatie met warmteterugwinning: hoe gaat u voldoen aan de scherpe energiedoelstellingen die in het nieuwe energieakkoord gesteld worden?

Met de ratificatie van de klimaatdoelstelling van Parijs conformeert Nederland zich aan de uiteindelijke opdracht om in 2050 tot 95% minder CO2 uit te stoten. In overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden brengt de Rijksoverheid nu in kaart wat nodig en mogelijk is om dit lange termijn doel te halen. De bevindingen worden verwerkt in een Integraal Nationaal Energie-en klimaatplan (INEK) en moeten dit jaar nog ingediend worden in Brussel.

Nieuwe nationale doelstellingen

Het huidige energieakkoord dat afloopt in 2023 wordt daarom door het huidige kabinet vervangen door een nieuwe Klimaatwet, aangepast naar de nieuwe doelstellingen. Met daarin de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord dat tot 2030 loopt. ‘Het is erg belangrijk nu snel stappen te ondernemen. 
Gemeenten hebben daarbij een voorbeeldfunctie’, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Om deze nationale doelstellingen goed aan te kunnen laten sluiten op hun eigen plannen voeren decentrale overheden zelf een klimaatbeleid. Het Rijk ondersteunt dit. Zo heeft het Rijk eerder al samen met decentrale overheden de Lokale Klimaatagenda 2011-2014 opgesteld. Hierin staan voorbeelden van maatregelen die voor gemeenten, provincies en waterschappen op grote schaal makkelijk zijn toe te passen. Een belangrijk punt daarbij is het energiezuiniger maken van bestaande woningen en gebouwen. Van het totale energieverbruik in Nederland komt namelijk een derde voor rekening van woningen en kantoren, ziekenhuizen en maatschappelijk vastgoed!

Inzage in het energieverbruik

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is daardoor een van de belangrijkste manieren om in de (nabije) toekomst te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Partnerorganisatie Amstelius heeft jarenlange ervaring en kennis in huis om het energieverbruik in kantoren en gebouwen in kaart te brengen en analyses te maken van de energiebesparende maatregelen. Samen met Gemlease heeft deze onafhankelijke vastgoedadviseur een tool ontwikkeld om de verplichte maatregelen efficiënt te kunnen implementeren. Met deze tool is het mogelijk maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, kantoren, musea, sporthal, zwembad, gemaal of schouwburg, van een uitgebreide energiescan voorzien. Deze scan geeft inzicht in het huidige energieverbruik en het energieverbruik na invoering van de te nemen maatregelen.

Het complete aanbod van onderzoek, analyse, uitvoering, monitoring en realisatie passen perfect in de as-a-service dienstverlening van digit-all, waarmee Amstelius en Gemlease zich kenmerken als dé vakkundige specialist binnen het van A-Z implementeren van de in Brussel gestelde duurzaamheid criteria. Benieuwd hoe dit complete aanbod ook u kan helpen de noodzakelijke energietransitie vorm te geven?

We horen het heel graag!

Deel: