20 jaar Gemlease; van pionier naar solide partner voor gemeenten

21 december 2017

Het begon allemaal met gemeente Vlissingen die niet tevreden was over een lopende leaseovereenkomst. Twintig jaar geleden. Toch werd iedereen er blij van. Hoe dat zat? Pioniers uit de begintijd, Herman Pruijssers en Marcel Moes, halen herinneringen op.

… Een solide begin

“Inderdaad begon het met gemeente Vlissingen die ontevreden was over een contract voor diverse apparatuur. Toen de VNG begon met het faciliteren van een passend leaseproduct voor haar leden, hoorde men daarvan in Vlissingen. Dat was wat men wilde. Want als de Vereniging Nederlandse Gemeenten het meest flexibele en beste leaseproduct gevonden had, dan wilde men absoluut en alleen met dié leasepartner zakendoen.” Herman Pruijssers weet het nog goed. Stichting Gemlease werd op 31 december 1997 opgericht door VNG, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en Econocom. Doel was de invoering van ICT binnen overheden te ondersteunen. Sindsdien heeft Gemlease zich sterk ontwikkeld en is uitgegroeid tot een hechte partner van meer dan 200 publieke instellingen.

Volledige onafhankelijkheid

Marcel Moes licht toe: “Groot voordeel hierbij was dat Econocom volledig merk- en leveranciersonafhankelijk was. Zo trokken VNG, BNG Bank en Gemlease gezamenlijk op. Vlissingen bleef dan voorlopig toch bij het contract met de eigen fabrikant, maar veel andere gemeenten zagen de voordelen van financiering in combinatie met de vrije keuze. Zo kon men toch kiezen voor laptops van bij voorbeeld Toshiba, printers van HP, desktops van Compaq etc. De klant bepaalde en dat is nog altijd zo.

Volwaardige gesprekspartner voor gemeenten

Nu, december 2017, zijn we 20 jaar verder. Een jubileum om bij stil te staan. Gemlease is uitgegroeid van sec dé leasemaatschappij van BNG Bank naar een volwaardige partner op het gebied van digitalisering voor gemeenten en publieke instellingen. Zo bedient Gemlease momenteel ruim 200 lokale overheden. Eerst middels projectfinanciering met meerdere contracten per gemeenten. Vervolgens werd dat budget (bulk)lease, toen een roll-out facility en nu TRO (Technology Refresh Option). En Gemlease is naast reguliere en specifieke ICT-projecten een partner geworden voor gemeenten op vele andere gebieden. Pruijssers: “Veel gemeenten onderkennen het voordeel van gebruik ten opzichte van bezit. Wij kunnen door de samenwerking met BNG Bank aantrekkelijke tarieven hanteren. En voor de continuïteit in de bedrijfsvoering is het voor een gemeente heerlijk werken als de kosten in de exploitatie kunnen.”

Stabiel en betrokken

Beide mannen kennen hun gemeentelijke relaties goed. De gesprekspartners bij BNG Bank zijn vanaf het begin nagenoeg ongewijzigd en ook binnen Gemlease zijn betrokkenen redelijk constant. Dat zorgt voor zeer stabiel relatiemanagement en korte lijnen. Pruijssers was tot 2016 betrokken bij Gemlease. Moes beschikt inmiddels over meerdere ervaren accountmanagers voor de advisering van gemeenten.

En dat is goed want het productenpakket is fors uitgebreid. Veel klanten maken gebruik van de TRO omdat dit zeer inzichtelijk is. Klanten hebben dan via een webtool altijd overzicht van alle items in de financiering. Ongeacht het artikelen, verschillende looptijden en kosten.

Zo kan het dan ook gebeuren dat er een grote diversiteit aan items in de overzichten voorbijkomt. Naast de ICT-apparatuur die iedereen wel verwacht, staan er ook zomaar vuilnisbakken met gewichtscontrole, brand-bestrijdingsapparatuur, meubilair, koffieautomaten, auto’s, slimme lantarenpalen, parkeersystemen, airco’s, zonnepanelen en zelfs wat onroerend goed in de TRO’s. En zeer onlangs werd hieraan zelfs een waterzuiveringsinstallatie in Mali voor het Ministerie van Defensie aan toegevoegd.

Digitalisering is de toekomst

Vandaag en morgen neemt de digitale transitie een enorme vlucht. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat Gemlease haar rol heeft aangepast. Digitalisering heeft impact op mensen maar ook op de overheid; op haar beleid, processen, de relatie en wijze van communiceren met burgers en bedrijven.

De digitale transformatie heeft ervoor gezorgd dat Gemlease een transitie kon doormaken van sec een leasemaatschappij naar een volwaardige partner voor digitalisering voor de overheid. Kernwoorden zijn gebruik en ontzorging in plaats van bezit. Moes licht toe: “De vier segmenten die Gemlease centraal heeft staan zijn mobiliteit, slim licht, cloud en nog altijd IT middelen. De nieuwe dienst Digit-all van Gemlease bestaat uit een modulaire cyclus van duurzame ondersteuning. Een gemeente kan zo kiezen voor afzonderlijke delen of alles van begin tot eind, maar altijd precies wat nodig is. Wij kunnen de zorg en het werk wegnemen tijdens de financiering maar zeker ook rondom advies, aankoop, levering, installatie, onderhoud, recycling. Dat is waarmee we gemeenten optimaal ondersteunen.”

Toch bedankt!

Pruijssers: “Zo zie je maar wat een contact wat in eerste instantie geen contract werd, toch teweeg kan brengen. Daarvoor heb ik trouwens nog wel ooit een bedankje naar Vlissingen gebracht. Want eerlijk is eerlijk, zij stonden aan de wieg van Gemlease dat nu 20 jaar later staat als een huis!” En zoals Moes toevoegt: “En die de komende 20 jaar zeker net zo’n belangrijke rol binnen de digitalisering van het publieke domein zal spelen!”

Deel: