Geen nieuws

21 september 2017

Geen nieuws over het onderwijs.  Ja, ok, veel gesteggel over enorme bedragen die nodig zijn om lonen te verhogen en werkdruk verlagen. En dan was er ook nog zoiets als innovatie. U weet wel, die doorbraak in het werken met ICT in het onderwijs. Vormgegeven in het zogenaamde ‘Doorbraakproject’ en onderdeel van het vorige regeerakkoord. Omdat iedereen het belangrijk vindt onze kinderen goed voor te bereiden op de snel veranderende toekomst. Niet achterop te raken met ons onderwijs. Om internationaal mee te blijven doen als vooraanstaand kennispartner.

Nu alle scholen weer zijn begonnen blijken alle mooie wensen, voornemens en idealen verder weg dan ooit. De broodnodige randvoorwaarden voor digitalisering zoals het regelen van goed internet op alle scholen, dus ook in gemeenten buiten de randstad, zijn nog steeds niet geregeld. Maar dat is niet de enige reden voor de stagnerende groei van digitale lesmiddelen. Overzicht en daardoor ook visie vanuit het onderwijsveld ontbreekt. En hele praktische zaken als toepasbaarheid en toegankelijkheid van aangeboden materialen lopen nog erg stroef.

Digitaal leren ISA PITS

Doordacht digitaal

Deze knelpunten zijn niet nieuw en komen ook allemaal terug in de aanbevelingen die de Onderwijsraad deed in de publicatie ‘Doordacht digitaal’. PO-raad en VO-raad ondersteunen dit advies van harte maar concluderen dat ondanks de brede erkenning van de noodzaak van digitalisering in het onderwijs concrete plannen vanuit de overheid achterwege blijven.

De focus is op dit moment gericht op de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten. Logisch, want goed onderwijs begint bij goede professionals. Jammer is het alleen dat hierdoor onderbelicht blijft dat juist digitalisering een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verlichten van die werkdruk. Denk daarbij aan gepersonaliseerd leren en vereenvoudigde administratieprocessen.

Dus, gewoon een kwestie van een grote bak geld? Tsja, voor niets gaat de zon op. En iedereen is het er over een dat er iets aan de salarissen gedaan moet worden. Echter, die grote werkdruk kan deels ook opgelost worden door een andere, slimmere manier van werken. Met inzet van digitale (leer)middelen. Investeren in het onderwijs van morgen gaat namelijk veel verder dan alleen gesteggel over geld, zoals terug te lezen in het begin dit jaar gepubliceerde en breed gedragen manifest ‘Nú investeren in het onderwijs van morgen’. Maar dat is ook al geen nieuws…

 

 

Deel: