‘Digitalisering went ontzettend snel’

4 april 2018

Ik ontmoet Ferdinand Plantinga, secretaris van de Examencommissie, docent en ICT-coördinator bij de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Hij verenigt drie taken in een persoon. Een druk man met een heldere visie. Eerst praten we nog over de hobbels van de afgelopen tijd. De samenwerking met PlanIT@School is pril en er waren wat opstartperikelen. Toch komen we al pratende al snel op de digitalisering binnen de VMBO-praktijkschool. En dan komt Plantinga in zijn element.

Digitalisering heeft de toekomst

Het is deze gedreven man te doen om digitalisering, professionalisering en individualisering. Niet alleen op school, maar ook in de privé situaties en in de hele maatschappij. Bij zijn overstap zo’n 7 jaar geleden van het bedrijfsleven naar deze zelfstandige VMBO-school wilde Plantinga het direct goed aanpakken. Digitalisering heeft de toekomst. Leerlingen werken met MacBooks of iPads, afhankelijk van de leergang die zij volgen.

Onconventionele keuzes

Ook printers, netwerken etc. zijn vier jaar geleden onder de loep genomen. Vanuit het OOZ-bestuur (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle waartoe de Thorbecke Scholengemeenschap ook behoort) werd gekozen voor Windows apparatuur. Voor de leerlingen en docenten voor Apple apparatuur. Al is het dan geen officiële Apple-school, toch hebben ze bewust gekozen voor dit merk.

Plantinga licht toe:

“Bedrijfseconomisch gezien zijn de Apple’s helemaal niet zo duur. Er is nagenoeg geen beheer of onderhoud, er is sprake van lange afschrijftermijnen en een hoge restwaarde. Ik weet dat het niet gebruikelijk is om zo binnen onderwijsland te denken, maar het werkt heel goed. En het is fijn dat PlanIT@School ons volledig vrij laat in de keuze voor leverancier en merk.”

Deze keuzes hebben de school veel ICT-besparingen opgeleverd. En Plantinga kan zijn ICT-werkzaamheden in deeltijd verrichten.

Professionaliseren

Voor de docenten betekende de digitalisering wel een forse omslag in denken. Maar aangezien de school steeds meer nadruk legt op individueel leren, moest het docententeam wel mee. “Men kan nu overal op school werken, op meerdere netwerken, thuis, in de trein, heel flexibel. Dan merk je dat digitalisering snel went. En het is een professionaliseringsslag. Iedereen gaat mee. Dat moet wel je basis beroepshouding zijn.”

Autonomie

De school is vrij autonoom binnen de OOZ-groep. Het managementteam neemt de meeste beslissingen zelfstandig. Er zijn ruim 750 leerlingen. Momenteel zijn er circa 400 devices in gebruik waarvan er 120 gefinancierd worden via PlanIT@School. De rest is door de ouders zelf aangeschaft.

Plantinga is blij met de praktische ondersteuning. “Leerlingen zijn verplicht om een verzekering af te sluiten als de device via PlanIT@School gekocht wordt. Dat zou ik andere scholen ook zeker adviseren. Zodra kinderen werken met een eigen device, zijn ze er zuiniger op. Ouders zullen hun kroost ook eerder aanspreken als dat niet zo is. Dat scheelt in de schademeldingen. En we hebben support wanneer er toch een device schade heeft. Het is prettig dat wij optimaal ontzorgd worden door PlanIT@School zodat de ICT mij zo min mogelijk tijd kost.”

Toekomst

Toekomstplannen heeft Plantinga zeker ook. “Smartboards zijn kostbaar, bevatten veel software e.d. maar worden in de praktijk vooral gewoon als duur krijtbord gebruikt. Die wil ik binnenkort vervangen door ledschermen. Ook worden MacBooks vervangen door iPads Pro met een toetsenbord. Dat past nog beter bij de huidige manier van lesgeven waarbij de docenten veel meer ín de klas staan dan ervoor. Met alle apparatuur, de bijpassende netwerken en randvoorwaarden kan deze school prima vooruit. Het is een moderne, vooruitstrevende VMBO-school die meegaat met de tijd.”

Vaart erin houden

En dat is ook de bedoeling. Tenslotte komen leerlingen straks in uitvoerende beroepen en krijgen ze in de dagelijkse praktijk te maken met tablets, devices, cloudfuncties et cetera. Dat is vanzelfsprekend en onomkeerbaar. Ook wil Plantinga graag het docententeam optimaal ontzorgen. En als we het krijgen over de trends in digitalisering in de wereld om ons heen, komen ook wensen als zonnepanelen op het dak, nieuwe opleidingen die beter aansluiten bij de banen van de toekomst, individueel examen doen en andere zaken voorbij. Het is wel duidelijk, deze ICT-coördinator zit voorlopig niet stil en is er klaar voor!

Deel: