Gelre Ziekenhuizen

PET-scan dankzij de flexibele oplossingen van Healthcare

Bedrijfsprofiel

Gelre ziekenhuizen is een topklinisch ziekenhuis met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn. Het ziekenhuis heeft een regionale functie, maar heeft landelijk bekende poliklinieken zoals de Lymepoli en Duizeligheidspoli.

De uitdagingen

Gelre ziekenhuizen wil de financieringsstructuur aanpassen. Dit komt mede door minder flexibiliteit van de banken (rekening-courant). Dit moet worden afgebouwd. Om deze reden werd er gezocht naar een goed en flexibel alternatief in aanvulling op de bestaande banklijnen.

Aanbod Healthcare

Een flexibele leaseoplossing met op dit moment voornamelijk ICT-investeringen, maar waarin toekomstige investeringen in medische appartuur zoals een PET-scan ook zijn voorzien.

Kerncijfers

  • 2 vestigingen: Apeldoorn enZutphen
  • 3.500 medewerkers
  • €325 miljoen omzet

Gelre ziekenhuizen ontwikkelt haar locatieprofielen in de komende jaren verder door. Zo zal de complexere zorg met name plaatsvinden in Apeldoorn. De komende jaren blijven het volwaardige ziekenhuizen, maar de veranderingen in de zorg zijn groot: intelligente medicijnen, technologische vernieuwingen in de diagnostiek en kleine apparaten die ook thuis kunnen worden gebruikt, zoals nierdialyse. De ziekenhuisbranche gaat mede door nieuwe technologie en digitalisering de komende tien tot twintig jaar ingrijpend veranderen.

Rob te Brake: “Welke investeringen (kapitaalintensief) moet Gelre ziekenhuizen doen om toekomstige uitdagingen aan te kunnen? Hierbij is de strategie van het ziekenhuis het uitgangspunt. Daarom is in februari het besluit genomen om een nieuwe PET-scan aan te schaffen van anderhalf miljoen. Ook deze kan in de flexibele financiële oplossing van Econocom Healthcare.”

Enerzijds is er voor Gelre ziekenhuizen een fantastische mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg te verhogen en daarmee de patiëntenzorg en het welbevinden van de patiënt te verbeteren. Anderzijds wordt de medische apparatuur zo klein en digitaal dat er meer zorg thuis kan worden gegeven. Het ziekenhuis focust daarom meer op de complexe en chronische zorg. Dankzij partner Econocom Healthcare kan Gelre ziekenhuizen altijd beschikken over de benodigde digitale en medische apparatuur.

De voordelen van Healthcare

  1. Risico’s spreiden en balansverkorting dankzij operational lease
  2. Inzicht in de afschrijvingstermijnen. Gemiddeld vervangen we om de 7,5 jaar alle medische apparatuur i.p.v. de verwachte 10 jaar. Dit wordt in de toekomst wellicht nog korter.
  3. Master IT, de asset management tool, maakt het gebruik en de vervangingscyclus overzichtelijk

Rob te Brake, Directeur Financiën: “In de zoektocht naar een passende alternatieve aanvullende financiering benaderde Gelre ziekenhuizen meerdere partijen. Na vergelijking van de offertes kwam Econocom Healthcare als beste uit de bus. Voor Gelre ziekenhuizen is dit de eerste keer dat er wordt gewerkt met deze flexibele oplossing. De financiële administratie en afdeling inkoop waren hier onbekend mee. Het is een heel ander proces, met de focus op gebruik in plaats van eigendom. Econocom Healthcare heeft ons hier uitstekend mee geholpen. Zelfs meer dan je mag verwachten.”

www.gelreziekenhuizen.nl

Deel: